Организацията се занимава с развиване на бъдещи лидери в България във всички области на личността: интелектуално, емоционално/ социално, духовно и физически. За да постигнем това организираме различни курсове и семинари по лидерство, емоционална интелигентост, ефективно учене, коучинг и др., във и извън университетите в България. Като организация ние приемаме, че за пълното развитие на обществото ни е важно да знаем и прилагаме традиционните християнски ценности.