Сътворението на света според програмиста

 1. В началото беше словото и словото беше 2 байта, и нищо друго нямало.
 2. И раздели Бог единица от нула и видя, че това е добро.
 3. И каза Бог: да бъдат данни, и стана така.
 4. И каза Бог : да се съберат данните, всички в тяхното си място, и създаде дискети, твърди дискове и компактдискове.
 5. И каза Бог: да бъдат компютри, в които да се пъхат дискетите, твърдите дискове, и ги нарече хардуер, и отдели хард от софт.
 6. Софта още го нямало. И създал Бог програми – малки и големи и им каза : плодете се и се множете, и паметта използвайте.
 7. И каза Бог : да създадем ПРОГРАМИСТА, ПО НАШИЯ ОБРАЗ, ПО НАШЕТО ПОДОБИЕ, да господства над компютрите и над програмите, и над данните. Така създаде Бог програмиста и го засели в своя Изчислителен Център, в който работел. И повел Бог програмиста към дървото от каталози и заповяда : От всеки каталог може да пускаш програми, само от каталога Windows не пускай нищо!
 8. И каза Бог : Не е хубаво програмистът да бъде сам, ще му сътворя потребители, съответстващи на него. И взе Той от програмиста КОСТ, В КОЯТО НЯМАЛО МОЗЪК, И СЪЗДАЛ ПОТРЕБИТЕЛЯ, и представи го на програмиста; и нарече го програмиста юзер. И седнали те под голия DOS и не се карали.
 9. Бил (Гейтс) бил най-хитрият от всички зверове на полето. И казал Бил на юзера : Наистина ли каза Бог да не пускате никакъв Софт? И казал юзерът : Всеки софт можем да пускаме само директорията Windows не може да пускаме. И казал Бил на юзера : Живейте си както си знаете! В деня, в който пуснете Windows, ще бъдете като Бог, само с едни щракване на мишката ще сътворявате каквото си искате. И видял юзерът, че е приятно за окото, и го пожела, защото прави ненужни знанията. И тръгна програмиста да търси свежи драйвери.
 10. И видя го Бог и го попита : Къде отиваш? Програмистът каза : Да търся свежи драйвери, нали ги няма под голия DOS. И каза Бог : Кой ти каза на теб за драйверите? Да не си пускал Windows? Програмистът отговорил : Юзерът, когото Ти ми прати, каза, че иска прoграми само под Windows. Аз ги поставих. И каза Бог на юзера : Какво си направил? Юзерът отговори : Бил ме прелъсти.
 11. И каза Бог на Бил : За това, което направи, проклет да бъдеш пред всички скотове и всички полски зверове. Ще наложа вражда между теб и програмиста. Той ще те хока с грозни думи, а ти ще му продаваш Windows.

На юзера каза : Ще умножа скръбта и ще изтощя силите ти и ще ползваш грешни програми; и няма да можеш да живееш без програмиста; ТОЙ ЩЕ ГОСПОДСТВА НАД ТЕБЕ.

А на програмиста каза : За това че си послушал юзера, проклети да са компютрите за тебе, троянски конове и вируси ще ти създават; с труд ще изкарваш хляба си, а програмите с мъка ще пишеш.