Емоционална интелигентност

Емоционалната интелигентност е способността да се справяме с емоциите си по интелигентен начин. Съвместно проучване на университетите Харвард и Станфорд показва, че само 15% от успеха в живота се дължи на IQ (умствен интелект) и 85% се дължи на EQ или Емоционална интелигентност.

Какво представлява Емоционалната интелигентност?

Емоционалната интелигентност включва увеличаване на самосъзнанието ни, и се отнася до това как се справяме със закъснялото удовлетворение, страха, гнева и безпокойството. Хора с отлична емоционална интелигентност имат добро самосъзнание и са наясно с това как емоциите се отразяват на тях и на околните. Добрата емоционална интелигентност се изразява в човешката способност да разрешава добре конфликтите, да се справя с нараняващи емоции и да слуша другите с разбиране. Двете обширни категории на EQ са Личното познание и Социалното познание. Личното познание включва образ за себе си, самопознание и самоконтрол. Социалното познание включва социални умения за изразяване и слушане.

СЕМИНАРЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ ЕЛЕМЕНТА:

Част 1 – Самооценка.
Всеки участник получава материали, за предварително попълване, които помагат за увеличаване на самосъзнанието и за определяне на областите, в които трябва да се положат усилия за личностно израстване.

2-та част се състой от интерактивен семинар с темите:
Какво е емоционална интелигентност?
Самосъзнание (разясняване на резултатите от самооценката).
Емоционално съзнание – разбиране на емоциите и справяне с тях.
Междуличностна комуникация.
Самоконтрол.
Справяне с конфликти – разбиране на динамиката на конфликтите и как те включват нашите действия, емоции и същност. Практически стъпки за разрешаване на конфликти и практикуването им.
Процес на лично развитие – всеки участник ще има възможността да определи от 1 до 3 приоритетни области за лично развитие.

3-та част се казва – Личностен план за развитие. На семинара ще имате възможност да се запишете на лична менторска среща с някой от преподавателите в следващите дни. За час и половина ще имате възможност да определите области, в които искате да се развивате и да прилагате на практика наученото. Ще получите помощ и съвети за това, как подобен семинар да не остане на ниво информация, но наистина да се превърне в едно живото-променящо събитие за вас. Освен всичко това – всички участници получават сертификат в края на семинара.

Разбери повече за личностният план за развитие тук.