Курс по жестомимичен език

Имате възможност за една седмица да положите основите във владеенето на жестомимичния език, за да може да общувате със глухи студенти и други хора. Включете се, за да придобиете основни умения в жестомимичния език чрез обучение, игри и забавление за една седмица.