Какво означават изразите

Всеки, който е имал взeмане-даване с науката, се е сблъсквал поне веднъж с някое от тези клишета. Хубаво е да знаем какво точно означават. И така…

„Отдавна е известно…“ = Нямах време да проверя данните.

„Забелязваме очевидна тенденция“ = В това, което ви казвам, няма никакъв смисъл.

„Въпреки че не бе възможно да намерим категорични отговори на поставените въпроси…“ = Експериментът беше неуспешен, но още се надявам да го публикувам.

„За проучването избрахме три примера“ = Останалите резултати бяха пълна мъгла.

„Показвам ви типичен пример“ = Това беше най-красивата графика.

„Ще представим резултатите в следващия си доклад“ = Може и да си направя труда да го напиша, ако ме принудят/финансират.

„Според моя опит…“ = Веднъж.

„В няколко случая…“ = Два пъти.

„В редица случаи…“ = Три пъти.

„Смята се, че…“ = Аз смятам.

„Общото становище е…“ = И приятелят ми смята така.

„Решението е правилно в определени параметри“ = Грешно. Грешно. Грешно.

„Според статистическия анализ…“ = Според слуховете…

„Статистически ориентирана проекция на значимостта на нашето откритие“ = Съвсем случайно предположение.

„След внимателен анализ на наличните данни“ = Бастисах три страници с бележки, когато съборих чашата си с бира.

„Ясно е, че са необходими много допълнителни проучвания, преди да постигнем пълно разбиране на този феномен“ = Хич не го разбирам… И никога няма да го разбера.

„След допълнителни проучвания на колегите ми…“ = И те не го разбират.

„Тази област е изключително важна за изследване“ = Темата е тъпа и безсмислена, но ми я натрапиха от научната комисия.